władze spółki


Zarząd

Krzysztof Śliwoski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Janusz Łada - Przewodniczący Rady

Kazimierz Kobza - Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Barnaś

Jan Kowalski

Adam Koziołek